شرکت کاوش کاران مبین در راستای کنترل کیفیت ،بازرسی فنی ،بازرسی جوش و آزمایشات غیر مخرب در
صنایع نفت، گاز پتروشیمی، سیمان و ساختمان شروع به فعالیت نمود است
شرکت کاوش کاران مبین با کارفرما مانند شریک خود همکاری می کند
درک کامل ما از نیازهای کار فرما، قدرت یافتن راه حلهای موثر برای کمک به آنها در جهت تکمیل پروژه ها و خرید های موفق استراتژیکی و عملیاتی را به کارفرما می دهد
کاوش کاران مبین به شما کمک می کند تا موفقیت خود را در شرایط سخت جهانی بهبود و تحکیم بخشید
متخصصین ،مهندسین و تکنسین ها با تجارب اجرائی فراوان، به شما بهترین کیفیت را در کمترین زمان عرضه می کنند

خدمات قابل ارائه

مشاوره مهندسی در زمینه جوش و آزمایشات غیر مخرب
مشاور در زمینه ارزیابی متالوژیکی
:خدمات اجرائی شامل
رادیوگرافی
آزمایش آلتراسونیک برای انواع مختلف جوش
آزمایش ذرات مغناطیسی و مواد نافذ
آزمایش وکیوم
WPS & PQR
:آزمایشات مکانیکی شامل
تنش، خمش، آزمایشات میکرو و ماکرو سختی سنجی، آنالیز مواد آهنی و غیر آهنی


مدارک فنی و گواهینامه ها

International Weding Engineering IWE & European Welding Engineer EWF
ASNT Rdiography Interpetation (RTI) Level ll South WEST School
ASNT Ultrasonic Level ll
PT&MT&VT Level ll
CSWIP3.Welding Inspector Course -TWI
ISO 9000 Qulity Managment System Lead Auditor Certify By German Nic- cert
ISO 14000 Enviromental Managment System Lead Auditor Certify By German Nic- cert
OHSAS 18000 Occupational Health And Safty Managment System Lead Auditor Certify Nic-cert

تجهیزات

دستگاه های عیب یاب آلتراسونیک با تجهیزات کامل
پراب با زوایای مختلف و کابلها و تست بلوک های مربوط
دستگاه ضخامت سنج رنگ دیجیتالی با کابل و پراب مربوط
دستگاه سختی سنج با کابل و پراب مربوط
دسترسی به چشمه گاما جهت انجام پرتونگاری صنعتی
ابزار آلات بازرسی چشمی
(PT)لوازم آزمایش مواد نافذ
(MT)لوازم و ابزار آزمایش مواد مغناطیسی

Kavosh Karan Mobin Co.

شرکت کاوش کاران مبین

12
گالری
دانلود