بازرسی فنی
بازرسی جوش
کنترل کیفیت
آزمایشات غیر مخرب

(+9821)66597048:تلفن

(+9821)66597050:فکس

آدرس

تهران-خیابان ستارخان-کوثر 3-پلاک 5

پست الکترونیکی

Abolhassani@kavoshkaran.ir
Eshraghi@kavoshkaran.ir
Mahtabi@kavoshkaran.ir
Attari@kavoshkaran.ir

 

Kavosh Karan Mobin Co.

شرکت کاوش کاران مبین

12
گالری
دانلود